کوباس

کوباس Cobas -کاور و روکش محافظ

کوباس Cobas -کاور و روکش محافظ

   ُ کوباس Cobas -کاور و روکش محافظ ُ کوباس Cobas یکی از پیشرفته ترین و دقیق ترین دستگاههای آزمایشگاهی در زمینه آنالایز آنالیت ها میباشد.این دستگاه ساخت شرکت روش Roche آلمان است.کاور تجهیزات بهفر سالانه جهت تعداد زیادی از دستگاههای کوباس   Cobas کاور و روکش محافظ گرد و غبار…