همکاری با آزمایشگاه داروسازی ها و آزمایشگاههای تشخیص طبی

همکاری با آزمایشگاه داروسازی ها و آزمایشگاههای تشخیص طبی

همکاری با آزمایشگاه داروسازی ها و آزمایشگاههای تشخیص طبی

بسیاری از شرکت های داروسازی خصوصی و دولتی و آزمایشگاههای تشخیص طبی از مشتریان گروه تولیدی بهفر هستند.کاور تجهیزات بهفر با تجربه بیش از ۱۲ سال فعالیت در زمینه تولید کاور تجهیزات آزمایشگاهی و روکش دستگاه آزمایگاهی افتخار همکاری با بسیاری از این شرکت ها و آزمایشگاهها را دارد.

امروزه بسیاری از مدیران و مسئولان فنی آزمایشگاهها به اهمیت استفاده از کاور محافظ تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی پی برده اند.

گروه تولیدی کاور بهفر در سالهای فعالیت خود با بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی و شرکت های داروسازی خصوصی و دولتی همکاری داشته است.ماحصل این همکاری ها کسب تجریبات گرانبها در مورد دستگاههای آزمایشگاهی و نیاز مسئولین فنی و روسای آزمایشگاه و همچنین مراقبت و محافظت هزاران دستگاه آزمایشگاهی از گرد و غبار،اسید،محلول های شیمیایی و خاک است. ارزش ریالی این دستگاههای آزمایشگاهی بالغ بر هزاران میلیارد ریال است و تولیدی بهفر مفتخر است که قدم کوچکی در کنار قشر زحمت کش آزمایشگاهی جهت حفظ هر چه بهتر این دستگاهها و در نتیجه صرفه جویی ارزی قابل توجه برداشته است.

موضوع فعالیت آزمایشگاههایی که با آنها همکاری داشته ایم:

شرکت ها و آزمایشگاههای که با آنها همکاری داشته ایم در زمینه های مختلف مشغول به فعالیت هستند.در اینجا اشاره ای تیتر وار به موضوع فعالیت این شرکت ها داریم.

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه شرکت های داروسازی خصوصی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه شرکت های داروسازی دولتی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاههای تشخیص طبی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه بیمارستان های خصوصی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه بیمارستان های دولتی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه شرکت های فناوری های نانو به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه شرکت های بیوتکنولوژی(زیست فناوری)به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاهای ژنتیک به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه هماتولوژی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه بتن به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه خاک و آب به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه شرکت های لبنیاتی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه زیست شناسی به کاورهای بهفر

تجهیز دستگاههای آزمایشگاه گیاه شناسی به کاورهای بهفر

دیدگاهتان را بنویسید