استفاده از کاور در ممیزی آزمایشگاه

استفاده از کاور در ممیزی آزمایشگاه

 

در این مطلب به تاثیر استفاده از کاور در ممیزی آزمایشگاه میپردازیم. همچنین فواید داشتن روکش محافظ دستگاه آزمایشگاهی را بررسی میکنیم.

 

 

شکل یکپارچه و زیبای دستگاههای آزمایشگاهی.در کنار فواید بیشمار برای کارکرد دستگاه استفاده از کاور تجهیزات آزمایشگاهی را رایج کرده است.

 

 

 

استفاده از کاور در ممیزی آزمایشگاه تاثیر بسزایی دارد.همه مسئولین و مدیران آزمایشگاهها برای بررسی روند انطباق استاندارد مراجع و میزان اجرای آن در آزمایشگاه خود از ممیزی ها استفاده میکنند. ممیزی ها بعضی اوقات داخلی و برخی اوقات از جانب یک مرجع بالاتر مثل اداره تجهیزات وزارت بهداشت اجرا میشود.بسیاری از مشتریان محترم کاور تجهیزات آزمایشگاهی بهفر جهت ممیزی آزمایشگاه از کاورهای تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی استفاده میکنند.

 

 

کاور محافظ تجهیزات آزمایشگاهی

استفاده از کاور در ممیزی آزمایشگاه

 

 

استفاده از کاورهای تجهیزات آزمایشگاهی بهفر به چند دلیل در پروسه ممیزی آزمایشگاه تاثیر دارد

 

 

استفاده از کاور و طراحی فضای آزمایشگاه

از نظر ممیزی استاندارد طراحی فضای آزمایشگاه ، یکپارچگی و همگنی که کاورها به نمای دستگاههای آزمایشگاه میدهند بسیار مهم است.یکپارچگی ظاهری دستگاه های آزمایشگاهی باعث القای حس نظم به بازرس و یا حتی خود کارکنان آزمایشگاه میشود.
این امر به غیر از ممیزی آزمایشگاه در کارایی پرسنل آزمایشگاه نیز تاثیر دارد.چون پرسنلی که در یک آزمایشگاه منظم کار کنند خود به خود تشویق به حفظ این نظم میشوند

 

 

استفاده از کاور و کالیبراسیون دستگاه

 استفاده از کاور تاثیر بسزایی در به تاخیر انداختن کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی دارد.روکش دستگاه آزمایشگاهی با ایجاد لایه محافظ مانع از ورود گرد و غبار به دستگاه میشود. گرد و غبار یکی از علت های اساسی کارکرد غلط تجهیزات و کاسته شدن از عمر مفید آی سی های دستگاه است.

 

 

 

استفاده از کاور تجهیزات و کیفیت نتایج آزمایشگاه

پوشانده شدن دستگاه آزمایشگاهی در هنگام خاموش بودن تاثیر بسزایی در کیفیت نتایج آزمایش دارد.بارها پیش آمده که در حین انجام آزمایش بر روی یک نمونه، بر اثر سهل انگاری یا اتفاق قسمتی از نمونه بر روی محیط کشت دستگاه دیگر ریخته است.
استفاده از کاور تجهیزات بهفر باعث تمیز ماندن محیط تست دستگاه و در نتیجه کیفیت نتایج آزمایش خواهد شد.مثلا در آزمایشگاه آسیب شناسی جهت عدم انتقال آلودگی از Post-PCR به Pre-PCR از کاورهای بهفر اسفاده میشود.

 

 

ممیزی در چه آزمایشگاههایی انجام میشود؟

ممیزی در آزمایشگاههای مختلف از جمله:

ممیزی آزمایشگاه میکروسکوپی
ممیزی آزمایشگاه ژنتیک
ممیزی آزمایشگاه بیوشیمی
ممیزی آزمایشگاه تشخیص پزشکی
ممیزی آزمایشگاه باکتری شناسی
ممیزی آزمایشگاه هماتولوژی
ممیزی آزمایشگاه میکروب شناسی
ممیزی آزمایشگاه آسیب شناسی
ممیزی آزمایشگاه سرولوژی
ممیزی شبکه آزمایشگاهی درون دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

مطلب مرتبط:
   کاور HPLC-PCR و خصوصیات آنها
روکش هود صنعتی و آزمایشگاهی
تاریخچه سانتریفیوژ آزمایشگاهی
کاور آزمایشگاه ژنتیک